TheSigned - Ozoshi - Sklep

Rejestracja | Logowanie

Twój koszyk Koszyk jest pusty

Newsletter

Bieżące informacje na Twój adres email

Kontakt

797 858 090

email: contact@thesigned.com

Facebook

Regulamin

 


Postanowienia ogólne. Dane sklepu internetowego TheSigned

Sklep internetowy TheSigned jest sklepem multibrandowym, który oferuje fabrycznie nowe i oryginalne produkty znanych światowych marek to jest między innymi: Ozoshi, Alpinestars, Urbanears za pośrednictwem sieci Internet. Informacje o towarach Sklep internetowy TheSigned zamieszcza na stronie: www.thesigned.com. Podane dostępne rozmiary oraz cena są informacjami aktualizowanymi codziennie. Rozmiar w centymetrach podany jest według oznaczeń producenta.

Informacje umieszczone na stronie sklepu internetowego TheSigned nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 Nr 16 poz. 93, ze zm.). Informacje te stanowią zaproszenie do składania ofert przez Klientów. Tym samym, samo złożenie zamówienia przez Klienta nie jest wystarczające do zawarcia umowy sprzedaży. Klient realizując procedurę złożenia zamówienia składa sklepowi internetowemu TheSigned ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży na odległość dochodzi z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia przesłanego przez sklep internetowy TheSigned.

Sklep internetowy TheSigned działający pod adresem: www.thesigned.com prowadzi PDCC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, adres: ul. Żabi Kruk 14, 80-822 Gdańsk, REGON: 220552077, NIP: 9571006242, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdansku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem 297112.

W przypadku jakichkolwiek pytań czy wątpliwości dotyczących zakupów  w sklepie internetowym TheSigned, prosimy o kontakt pod adres e-mail contact@thesigned.com lub pod numerem telefonu: 0048 797 858 090.

 

Składanie zamówień

Klientem Sklepu internetowego TheSigned może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoba prawna.

Klient może składać zamówienia na wybrane przez siebie towary ze sklepu internetowego TheSigned za pośrednictwem strony internetowej: www.thesigned.com przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę.

Sprzęt i system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient do składania zamówień powinien spełniać następujące minimalne wymagania techniczne: System operacyjny MS Widnows, Max OS X lub Linux oraz jedną z ogólnie dostępnych przeglądarek internetowych.

Do złożenia zamówienia niezbędne jest:

a)    potwierdzenie zapoznania się z niniejszym regulaminem.

b)    dokonanie wyboru zamawianych towarów i dodanie ich do Koszyka;

c)    podanie danych identyfikacyjnych Klienta (imię i nazwisko, adres e-mail, ewentualnie numer telefonu) oraz adresu dostawy i adresu do faktury, o ile jest inny niż adres dostawy;

d)    dokonanie wyboru sposobu dostawy;

e)    dokonanie wyboru sposobu płatności;

Klient ma możliwość założenia indywidualnego konta za pośrednictwem strony sklepu internetowego TheSigned, które umożliwia podgląd złożonych zamówień i stanu ich realizacji. W przypadku założenia konta przez Klienta nie będzie on musiał uzupełniać danych identyfikacyjnych i adresowych przy składaniu kolejnych zamówień, o ile nie ulegną one zmianie.

Przesłanie przez Klienta, za pośrednictwem strony internetowej: www.thesigned.com zamówienia, stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych towarów ze sklepem internetowym TheSigned.

W przypadku wątpliwości, co do prawdziwości danych wskazanych w zamówieniu Sklep internetowy TheSigned, przed potwierdzeniem przyjęcia zamówienia i przystąpieniem do jego realizacji, prześle do Klienta wiadomość z prośbą o potwierdzenie złożonego zamówienia.

Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji przesłane przez sklep internetowy TheSigned, na podany przez Klienta adres e-mail, stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty złożonej przez Klienta.

Z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia przesłanego przez sklep internetowy TheSigned dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży zamówionych towarów.

Warunki umowy sprzedaży określa niniejszy Regulamin, obowiązujące przepisy prawa w tym, ustawy z 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (tekst jednolity: Dz. U. 2012 r. poz. 1225) oraz ustawy z 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. 2002 r. Nr 141, poz. 1176, ze zm.) a także ustawy z 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r., Nr 144, poz. 1204, ze zm.) oraz ewentualne indywidualne ustalenia poczynione przez Klienta ze sklepem internetowym TheSigned w związku ze złożeniem zamówienia.

Klient może dokonać zmiany w zamówieniu albo anulować zamówienie, które nie zostało jeszcze przekazane do wysyłki kontaktując się ze Sklepem Internetowym TheSigned pod numerem telefonu 0048 797 858 090. W takim przypadku jeśli anulowanie zamówienia okaże się możliwe sklep internetowy TheSigned anuluje zamówienie i zwróci Klientowi całą otrzymaną od niego sumę pieniężną. Jeżeli, towar został już wysłany, Klientowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy na zasadach opisanych poniżej.

 

Ochrona danych osobowych i Newsletter

Składając zamówienie albo zakładając konto za pośrednictwem strony sklepu internetowego www.TheSigned.com Klient wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.).


PDCC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach prowadzonej sprzedaży internetowej i dane te są wykorzystywane w celu realizacji zamówień i mogą być przetwarzane oraz udostępniane podmiotom współpracującym z PDCC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w celach marketingowych wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody w zgłoszeniu rejestracyjnym.


Klient ma możliwość wglądu, aktualizacji i żądania usunięcia danych ze zbioru.
Dokonując zamówienia lub używając zakładki Newsletter, dostępnej na stronie sklepu internetowego TheSigned Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych droga mailową.

 

Cena

Ceny towarów zamieszczone na stronie sklepu internetowego TheSigned podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Nie uwzględniają one kosztu przesyłki zamówionego towaru.

Dopiero na etapie składania zamówienia przez Klienta cena towaru zostanie powiększona o koszty przesyłki w zależności od wybranego sposobu dostawy przez Klienta zgodnie z taryfą przedstawioną poniżej.

Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca dla Klienta w chwili składania przez niego zamówienia.

Sklep internetowy TheSigned może dokonywać zmian w cenach towarów, oraz przeprowadzać wszelkiego rodzaju akcje promocyjne oraz wyprzedaże dotyczące towarów. Wszelkie zmiany dotyczące cen, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży nie mają wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie tych zmian.

Zasady promocji lub wyprzedaży określane będą każdorazowo w odrębnym regulaminie promocji lub wyprzedaży.

 

Płatności

Sklep internetowy TheSigned oferuje Klientowi następujące sposoby płatności za zamówione towary:

a)     Gotówką za pobraniem – płatność przy odbiorze przesyłki u kuriera – dostępne TYLKO NA TERNIE POLSKI;

b)    Przelewem bankowym – płatność na konto bankowe sklepu Internetowego TheSigned PDCC SP. z o.o. ul. Żabi Kruk 14, 80-822 Gdańsk, BRE Bank S.A. 22114010650000208854001007 – wybierając ten sposób płatności Klient powinien poczekać na e-mail od sklepu internetowego TheSigned  z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia.

c)     Przelewem internetowym albo kartą kredytową lub debetową, umożliwiającą dokonywanie transakcji w sieci Internet – wszystkie płatności dokonywane za pomocą przelewów internetowych albo kart płatniczych obsługiwane są przez firmę PayU S.A. (payu.pl). System nie wymaga rejestracji, dane Klienta oraz kwota transakcji pobierane są ze sklepu internetowego TheSigned. Dane o transakcji przesyłane są szyfrowanym połączeniem bezpośrednio do centrum autoryzacji. Nie mają do nich dostępu pracownicy sklepu internetowego TheSigned. Z centrum autoryzacji przychodzi jedynie potwierdzenie, że zadeklarowana płatność może być dokonana. Po sfinalizowaniu zamówienia na towar w sklepie internetowym TheSigned Klient zostanie przeniesiony na bezpieczne strony serwisu PayU S.A.  Po dokonaniu płatności przez Klienta poprzez jeden z dostępnych kanałów płatności (przelew internetowy albo karta płatnicza Visa lub MasterCard) informacje zostaną wysłane szyfrowanym połączeniem do centrum autoryzacji.

 

Realizacja zamówienia. Wysyłka

Sklep internetowy TheSigned wysyła zamówione towary za pośrednictwem: kuriera (UPS lub GLS) albo Poczty Polskiej. Jednakże, wysyłki zagraniczne realizowane są jedynie za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Do przesyłki dołączany jest paragon. Jeżeli, zamiast paragonu Klient chce otrzymać fakturę VAT, podczas składania zamówienia należy zaznaczyć odpowiednią opcję.

Sklep internetowy TheSigned produkty marki Ozoshi wysyła w ciągu 4 (czterech) dni roboczych, a produkty pozostałych marek w ciągu 14 (czternastu) dni licząc odpowiednio:

a)    od dnia potwierdzenia przez sklep internetowych TheSigned złożenia zamówienia w przypadku dokonania wyboru przez Klienta dostawy za pośrednictwem kuriera (UPS lub GLS) i płatności za pobraniem (do rąk kuriera);

b)    od dnia zaksięgowania wpłaty ceny za zamówione towary na rachunku bankowym Sklepu internetowego TheSigned w przypadku dokonania wyboru przez Klienta płatności w formie przelewu lub płatności kartą kredytową/płatniczą umożliwiającą dokonywanie płatności w sieci Internet,

jednak nie później niż w terminie trzydziestu dni od dnia, w którym Klient przesłał zamówienie.

Klient, odbierając przesyłkę z zamówieniem, powinien sprawdzić stan i kompletność przesyłki. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania należy, w obecności kuriera lub pracownika poczty, sporządzić protokół szkody. Protokół szkody przesłany do sklepu internetowego TheSigned ułatwi rozpatrzenie reklamacji Klienta.

W przypadku, gdy okaże się, że zamówiony przez Klienta towar jest niedostępny w magazynie lub u dostawców Sklepu internetowego TheSigned, Klient zostanie o tym poinformowany niezwłocznie – na adres e-mail wskazany przez Klienta przy składaniu zamówienia albo w toku tworzenia konta na stronie sklepu internetowego TheSigned – jednakże najpóźniej w terminie 30 (trzydziestu) dni licząc od daty zawarcia umowy sprzedaży. Sklep internetowy TheSigned zwolniony będzie z realizacji zamówienia i zobowiązany będzie do zwrotu Klientowi całej otrzymanej od Klienta sumy pieniężnej jeżeli Klient dokonał już płatności na rzecz sklepu internetowego TheSigned.

W przypadku, gdy okaże się, że część zamówionych przez Klienta towarów jest niedostępna w magazynie lub u dostawców Sklepu internetowego TheSigned Klient zostanie poinformowany o stanie zamówienia niezwłocznie – na adres e-mail wskazany przez Klienta przy składaniu zamówienia albo w toku tworzenia konta na stronie sklepu internetowego TheSigned – jednakże najpóźniej w terminie 30 (trzydziestu) dni licząc od daty zawarcia umowy sprzedaży, z prośbą o dokonanie wyboru co do:

a)    częściowej realizacji zamówienia – wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zrealizowanie zamówienia dotyczącego wyłącznie dostępnych towarów; sklep internetowy TheSigned zostaje zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia na towary niedostępne; W takim przypadku, jeżeli Klient dokonał już płatności na rzecz sklepu internetowego TheSigned, zwróci on Klientowi część sumy pieniężnej otrzymanej od niego za niezrealizowaną część zamówienia; koszty przesyłki zostaną ustalone na nowo; ewentualna nadpłata w tym zakresie zostanie zwrócona Klientowi.

b)    anulowania całego zamówienia – wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zwolnienie sklepu internetowego z obowiązku realizacji zamówienia; w takim przypadku, jeżeli Klient dokonał już płatności na rzecz sklepu internetowego TheSigned, zwróci on całą otrzymaną od Klienta sumę pieniężną.

W przypadku, gdy sklep internetowy TheSigned nie będzie mógł wykonać zamówienia Klienta z powodu choćby przejściowej niemożności, sklep internetowy TheSigned, może zwolnić się z zobowiązania zrealizowania zamówienia, przedstawiając Klientowi, inny niż zamówiony przez Klienta towar, za tę samą cenę, odpowiadający tej samej jakości i przeznaczeniu co towar zamówiony przez Klienta, informując przy tym Klienta na piśmie o jego prawie nieprzyjęcia takiego towaru i odstąpienia od umowy, ze zwrotem rzeczy na koszt sklepu internetowego TheSigned. W takim przypadku, jeżeli Klient dokonał już płatności na rzecz sklepu internetowego TheSigned, zwróci on całą otrzymaną od Klienta sumę pieniężną.

W przypadku otrzymania innego towaru niż zamawiany należy się skontaktować ze sklepem internetowym TheSigned  pod numerem telefonu 0048 797 858 090 a następnie odesłać ten towar za pośrednictwem Poczty Polskiej paczką priorytetową na adres sklepu internetowego TheSigned: PDCC Sp. z o.o., ul. Żabi Kruk 14, 80-822 Gdańsk, z dopiskiem "wymiana – źle wysłany towar". Prosimy o wysyłanie paczek za potwierdzeniem nadania. Klientowi zostanie zwrócony poniesiony przez niego koszt nadania paczki zgodny z taryfą opłat Poczty Polskiej. Właściwy towar zostanie wysłany niezwłocznie po otrzymaniu informacji od Klienta.

 

Koszt przesyłki na terenie Polski

Klient ponosi następujące koszty przesyłki na terenie Polski:

a) 15zł – przy wysyłce za pośrednictwem kuriera  przy płatności przelewem bankowym lub za pośrednictwem PayU S.A.;

b) 20zł – przy wysyłce za pośrednictwem kuriera UPS lub GLS przy płatności za pobraniem;

c) 0zł – przy wysyłce za pośrednictwem Poczty Polskiej przy płatności przelewem bankowym lub za pośrednictwem PayU S.A. przy zamówieniach powyżej 150zł.

 

Koszty przesyłki zagranicznej

Koszty przesyłki zagranicznej ustalane są na podstawie aktualnie obowiązującego cennika Poczty Polskiej dla przesyłek zagranicznych. Koszt przesyłki zostanie potwierdzony przez sklep internetowy TheSigned w wiadomości z prośbą o potwierdzenie zamówienia przez Klienta.

Aktualny cennik Poczty Polskiej dostępny jest na stronie: http://cennik.poczta-polska.pl/.

 

Wymiana towaru zgodnego z umową

Sklep internetowy TheSigned umożliwia wymianę zamówionych towarów zgodnych z umową, jednakże niesatysfakcjonujących w pełni Klienta m.in. pod względem rozmiaru, koloru etc. Zwrot w celu wymiany jest możliwy w ciągu 10 (dziesięciu) dni kalendarzowych od daty doręczenia przesyłki, po uprzednim ustaleniu przez Klienta ze sklep internetowym TheSigned, że inny towar jest dostępny. Towar podlega wymianie pod warunkiem, że: znajduje się w oryginalnym i nienaruszonym opakowaniu, nie nosi śladów używania, posiada oryginalne metki i oznaczenia oraz dowód sprzedaży (paragon lub faktura VAT, lub inny).

W przypadku, gdy Klient będzie chciał skorzystać z wyżej określonego prawa wymiany towaru zgodnego z umową, towar należy odesłać na własny koszt na adres:  PDCC Sp. z o.o., ul. Żabi Kruk 14, 80-822 Gdańsk. Paczki za pobraniem nie są odbierane. Prosimy o wysyłanie paczek za potwierdzeniem nadania.

Do przesyłki z towarem prosimy o dołączenie informacji zawierającej imię i nazwisko, numer zamówienia, dowód sprzedaży (paragon lub faktura VAT, lub inny), indeks towaru (ze strony sklepu internetowego TheSigned) z rozmiarem na który ma nastąpić wymiana oraz numer konta bankowego Klienta.

Sklep w ciągu 2 (dwóch) dni roboczych od dnia otrzymania przesyłki dokonuje sprawdzenia wymienianego towaru. Jeżeli towar spełnia wyżej wymienione wymagania, sklep w ciągu 7 (siedmiu) dni roboczych wysyła nowy towar. Nowy wymieniony towar wysyłany jest dopiero po zaksięgowaniu na rachunku bankowym sklepu TheSigned kwoty pokrywającej koszty ponownej przesyłki. Koszty te ponosi Klient wymieniający towar. Numer rachunku bankowego sklepu internetowego TheSigned podany jest w zakładce płatności. Sklep internetowy poinformuje Klienta, jeżeli nowy towar nie będzie dostępny. W takim przypadku suma pieniężna obejmująca cenę i koszt przesyłki towaru do Klienta (pierwsza przesyłka) zostanie zwrócona na konto Klienta.

 

Reklamacje towaru niezgodnego z umową

W przypadku gdy w okresie 24 (dwudziestu czterech) miesięcy od daty doręczenia towaru Klientowi okaże się, że towar otrzymany przez Klienta jest niezgodny z umową, Klient może żądać od sklepu internetowego TheSigned doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów.

Aby skorzystać z tego prawa Klient musi przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową zawiadomić o tym sklep internetowy TheSigned. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.

Paczkę z reklamowanym towarem należy wysłać za pośrednictwem Poczty Polskiej paczką priorytetową na adres PDCC Sp. z o.o., ul. Żabi Kruk 14, 80-822 Gdańsk. Prosimy o wysyłanie paczek za potwierdzeniem nadania. Do paczki należy dołączyć uzupełniony formularz reklamacji dostępny na stronie sklepu internetowego TheSigned: http://www.thesigned.com/res/files/201203/form-rekl.pdf, (należy podać dane Klienta w tym numer rachunku bankowego Klienta, dane reklamowanego towaru, opis wady/uszkodzenia, kiedy stwierdzono wadę, a także wybrać oczekiwaną formę rozpatrzenia reklamacji) jak również dołączyć dowód sprzedaży (paragon, faktura VAT, lub inny).

Od momentu odbioru przesyłki przez sklep internetowy TheSigned w terminie 14 (czternastu) dni ustosunkuje się on do złożonej przez Klienta reklamacji.

W przypadku uznania reklamacji, towar reklamowany zostanie wymienimy na wolny od wad lub naprawiony, zgodnie z żądaniem Klienta. W przypadku gdy będzie to niemożliwe (np.: brak danego asortymentu lub naprawa okaże się czasochłonna), Klient otrzyma do wyboru następujące alternatywy: obniżenie ceny albo wybór innego dostępnego w sklepie towaru albo odstąpienie od umowy i zwrot całej zapłaconej sumy pieniężnej. Jednakże, od umowy sprzedaży Klient nie może odstąpić, gdy niezgodność towaru z umową okaże się nieistotna.

Sklep internetowy TheSigned nie przyjmuje żadnych przesyłek za pobraniem. W przypadku uznania reklamacji koszt przesyłki do sklepu internetowego TheSigned poniesiony przez Klienta, zgodny z taryfą opłat Poczty Polskiej, zostanie zwrócony na rachunek bankowy Klienta, a ewentualny koszt przesyłki wymienionego, naprawionego towaru do Klienta poniesie sklep internetowy TheSigned.

 

Prawo Klienta do odstąpienia od umowy sprzedaży

Klient może bez podania przyczyny odstąpić od zawartej umowy sprzedaży składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 10 (dziesięciu) dni od dnia otrzymania zamówionego towaru.

Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą. Strony są zobowiązane do zwrotu tego co sobie świadczyły w stanie niezmienionym, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternastu) dni.

W takim przypadku sklep internetowy TheSigned  niezwłocznie zwróci Klientowi całą sumę pieniężną obejmującą cenę i koszt przesyłki towaru do Klienta (pierwsza przesyłka) zapłaconą przez Klienta  na wskazany przez niego rachunek bankowy.

Jeżeli Klient dokonał przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.

Oświadczenie o odstąpieniu, a także towar należy wysłać za pośrednictwem Poczty Polskiej paczką priorytetową na adres PDCC Sp. z o.o., ul. Żabi Kruk 14, 80-822 Gdańsk. Prosimy o wysyłanie paczek za potwierdzeniem nadania. Do paczki należy dołączyć uzupełniony formularz zwrotu dostępny na stronie sklepu internetowego TheSigned: http://www.thesigned.com/res/files/201203/form-zwrot.pdf, (należy podać dane Klienta w tym numer rachunku bankowego Klienta, dane towaru, datę i numer zamówienia, datę otrzymania towaru) jak również dołączyć dowód sprzedaży (paragon, faktura VAT, lub inny). Towar powinien być zapakowany w oryginalne opakowanie, nie mieć śladów używania, a także posiadać oryginalne metki i oznaczenia.

 

Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie, w szczególności przepisy ustawy z 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (tekst jednolity: Dz. U. 2012 r. poz. 1225) oraz ustawy z 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. 2002 r. Nr 141, poz. 1176, ze zm.) a także ustawy z 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r., Nr 144, poz. 1204, ze zm.).

W celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług sklep internetowy TheSigned korzysta z informacji zapisywanych przez serwer lokalnie na komputerze lub innym urządzeniu podłączonym do sieci Internet Klienta w formie cookies, zgodnie z polityką cookies dostępną na stronie sklepu w zakładce „Ciasteczka”.

Sklep internetowy TheSigned ma prawo do wprowadzania w niniejszym Regulaminie zmian ze skutkiem na przyszłość. Zmiany te wchodzą w życie wraz z ich ogłoszeniem na stronie sklepu internetowego TheSigned. Zmiany te nie naruszają praw Klientów wynikających z zamówień złożonych przed ich wprowadzeniem.

Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją zamówienia złożonego przez Klienta, Strony będą starały się rozstrzygać polubownie. W przypadku, gdy Strony nie dojdą do porozumienia każda ze Stron będzie mogła poddać spór do rozstrzygnięcia przez właściwy miejscowo sąd powszechny.

 

 

© 2010-2014 TheSigned.com
powered by Web Applications